Reporting met een doel

"Reporting moet leiden tot verbetering en groei van uw organisatie"

De financiële administratie is weliswaar belangrijk, maar het is zeker niet de enige bron van informatie in uw organisatie. Op basis van de financiële administratie krijgt uw inzicht in de financiële effecten van de prestaties van uw organisatie. Uitgedrukt in een financieel resultaat en in financiële posities van uw organisatie. Gegevens uit andere bedrijfsadministraties liggen aan de basis hiervan.

Het ontsluiten van deze data en het vertalen naar stuurinformatie voor de interne organisatie in de vorm van dashboards is onze expertise. Wij denken mee om systemen zo veel mogelijk aan elkaar te koppelen. We zorgen voor een rapportagestructuur die past bij uw organisatie. We bespreken de inzichten die u hiermee krijgt, zodat prestaties verbeterd kunnen worden. Wij zorgen samen met u voor goede interne stuurinformatie. Op een structurele, professionele wijze verbeteren we daarmee uw bedrijfsvoering. Meer inzicht, betere prestaties!

Daarnaast kunt u ons ook inzetten voor het organiseren van externe rapportages. Zoals bijvoorbeeld het samenstellen van de jaarrekening of het aanvragen en verantwoorden van subsidiegelden.

Meer weten? Wij helpen u graag!

Toekomstige samenwerking begint met kennismaken. En dat doen we graag persoonlijk. Belt u ons gerust voor een eerste oriënterend gesprek. Of neem contact op per e-mail.